Skogsglänta med stridsvagnshinder, Skillingmark, Värmland