Näckrosor i blänkande vatten, Skillingmark, Värmland