Härligt sommarbete för korna utanför Vindeln i Västerbotten